GÓRA

Hematologia na co dzień

Hematologia (od gr. haima, krew) – dziedzina kliniczna medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego, a także dziedzina naukowa zajmująca się badaniami z tego zakresu w stanach zdrowia i choroby. Hematologia wyodrębniła się w 2. połowie XX wieku, co było związane z rozwojem wiedzy o krwi i narządach krwiotwórczych.

W miarę poszerzania wiedzy na temat poszczególnych zagadnień hematologicznych nastąpiła dalsza specjalizacja. Powstała transfuzjologia, zajmująca się przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych, a także immunologia oraz serologia zajmujące się odpornością i schorzeniami z nią związanymi. Następuje stały postęp w hematologii związany z rozwojem nauk podstawowych i prowadzeniem badań klinicznych, szczególnie z zakresu immunologii, biochemii i medycyny molekularnej.

Źródło: www.wikipedia.pl

Czytaj dalej
GÓRA

Krew i układ krwiotwórczy.

Medycyna jest jedną z najstarszych nauk z jaką miał styczność człowiek na przestrzeni swojego istnienia na naszej ziemskiej planecie.

Wraz z rozwojem nauk medycznych pojawiały się wciąż inne, nowe dziedziny obejmujące coraz to węższe i bardziej złożone strukturalnie obszary budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu.

Rozpoznanie i przeprowadzenie na nich działań badawczo – analitycznych, pozwoliły zarówno na podniesienie poziomu zdrowotnego ludzkiego bytu, jak i też na konsekwentne ograniczanie strat populacji, wynikających głównie z inwazji epidemiologicznych oraz różnego rodzaju ataków infekcji, nierozpoznanych jeszcze wówczas w pełni przez medycynę, lecz zabójczo groźnych dla życia ludzkiego.

W czasach obecnych rozwój wiedzy medycznej, połączonej z szeregiem innych dziedzin naukowych, postępuje tym intensywniej im bardziej jesteśmy narażeni na wszelkiego rodzaju zagrożenia wynikające w dużej mierze z degradacji środowiska przyrodniczego, powodowanej ekspansją cywilizacyjną społeczeństw naszego globu.

Powstają w tych okolicznościach nieznane wcześniej czynniki chorobotwórcze, a w wyniku ich działania – stany chorobowe, trudne do efektywnego zdiagnozowania , a tym samym w konsekwencji, do skutecznego ich zwalczania.

Wśród dziedzin medycznych, na które świat naukowy zwrócił ostatnio szczególną uwagę znalazła się hematologia. Obejmuje ona bardzo szeroki obszar wiedzy o krwi i układzie krwiotwórczym.

Wydawałoby się, że współczesna medycyna osiągnęła już niemal pełnię wiedzy w tej materii, gdy tymczasem wyniki kolejnych badań, przeprowadzonych przez środowiska naukowe, przynoszą nam rewelacyjnie ważne informacje, przydatne w lecznictwie medycznym nawet w odniesieniu do chorób uważanych do niedawna za nieuleczalne.

Krew przenoszona przez układ krwionośny po wszelkich organach człowieka, od dawna uważana była za źródło życia, z którego organizm ludzki czerpie energię oraz niezbędny dla życia tlen, lecz naukowa dociekliwość sięgnęła w ostatnich latach jeszcze głębiej, szukając nowych cech tej substancji oraz korzystnego zastosowania w lecznictwie, zawartych w niej składników.

W tych okolicznościach pojawiły się komórki macierzyste, z ich antynowotworowym arsenałem. Powstały już pierwsze banki krwi pępowinowej i komórek macierzystych, mające stanowić bazę obronną, przede wszystkim dla rodzących się obecnie pokoleń.

Z komórkami macierzystymi współczesna medycyna wiąże olbrzymie nadzieje również z racji ich ewentualnego wykorzystania w zabiegach regenerujących układ nerwowy, co jest szczególnie ważne dla osób, które w wyniku mechanicznych działań doznały uszkodzeń rdzenia kręgowego.

Nauka nie spoczywa jednak na przysłowiowych laurach – trwają dalsze intensywne badania w tym także w obszarze hematologii, w poszukiwaniu panaceum na zwalczanie chorób z grupy tych, które najbardziej zagrażają istnieniu człowieka, dążąc jednocześnie do głównego celu jakim jest przedłużenie życia ludzkiego.

Czytaj dalej
GÓRA

Krew i jej życiodajna moc

W obecnych czasach internet stał się najmocniejszym medium otwierającym drogę do budowy kariery zawodowej tych, którzy postanowili wejść w szeregi najlepszych, a jednocześnie najbardziej znanych i najwyżej ocenianych profesjonalistów w swoich branżach.

 Skalę popularności wyznaczają zarówno osiągnięcia w pracy zawodowej, ale także ich propagacja w różnego rodzaju nośnikach publicystyczno – reklamowych. Najszybszą i najbardziej skuteczną formą „wyjścia na Świat” jest posiadanie dobrej witryny internetowej, której podstawową cechą winien być adres internetowy, jak najbardziej odpowiedni do rodzaju prowadzonej działalności i łatwo kojarzony z problematyką w tej witrynie zawartą.

Przystępując więc do budowy swojego image, musimy mieć świadomość, że połowa naszego sukcesu znajduje się w domenie internetowej, pod którą funkcjonować będzie nasza wizytówka, serwis, czy też wielotematyczny portal.

Domeny „z najwyższej półki” są jednak cenne nie tylko z powodu ich merytorycznej przydatności, lecz posiadają także określoną wartość finansową, przeważnie wprost proporcjonalną do efektów uzyskiwanych z ich funkcjonowania w sieci internetowej,

Atrakcyjna domena na polskim rynku, to wydatek rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych, a czasami nawet kilku milionów złotych, jak to miało miejsce w pierwszym kwartale bieżącego roku z domeną play.pl, choć na świecie zdarzają się również takie domeny (na przykład fb.com) za które zdecydowani nabywcy biznesowi, tacy jak np. FaceBook, gotowi byli ponoć zapłacić kwotę około 8,0 mln dolarów.

Jak więc z tego widać, rynek internetowy jest bardzo ważną, a wkrótce zostanie chyba najważniejszą siłą motoryczną, stymulującą i dynamizującą rozwój ekonomiczny, gospodarczy oraz intelektualny, krajów i społeczeństw naszego globu.

REKLAMA:

Prestiż w branży medycznej – hematolog.pl, immunolog.pl

 

Czytaj dalej